logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TUBEI

Jl. Raya Lebong-Argamakmur, kab lebong. tlp/fax +6273821041

Kepaniteraan Perdata

Kepaniteraan Perdata
HENDRI, M., SH.
Nama  : HENDRI, M., SH.
Jabatan  : PANITERA MUDA PERDATA 
NIP  : 198609052009121004
Pangkat/gol  : Penata (III/c)
Pendidikan  : S1

PANITERA MUDA PERDATA

A.  TUGAS POKOK :
Melakukan administrasi perkara di bidang perdata

B. FUNGSI :

–   Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

–   Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

–   Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Peradilan;

–   Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasikan;

–   Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadior;

–   Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali para pihak;

–   Pelaksanaan penerimaandan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

–   Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi Putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

–   Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

–   Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

–   Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

–   Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

–   Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;

–   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


STAF KEPANIERAAN PERDATA

Nama           : MAWADDATI, A.Md.
Jabatan        : PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA 
NIP               : 198812032020122006
Pangkat/gol : Pengatur (II/c)
Pendidikan   : D3

A.  TUGAS POKOK :

–  Memberikan Pelayanan di PTSP Kepaniteraan Perdata

–   Pelaksanaan pengisian Register Perkara Perdata

– Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah diputus dan di Minutasi

– Pemeriksaan Kelengkapan dan Penerimaan Berkas Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum

– Pelaksanaan Delegasi

– Pelaksanaan Tata Persuratan

– Pengadministrasian Surat Masuk

– Pengadministrasi Surat Keluar

– Pengelolaan Data SIPP

– Menginput SIPP Perdata

 


JADWAL PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI TUBEI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Tidak ada sidang hari ini
jsidangShortcode

Skip to content